Vi behöver kunna föreställa oss världen inte som den är – utan som den skulle kunna vara.

Kulturföreningen Historieberättarna bjuder in till ett kollektivt konstprojekt i ett försök att skapa förutsättningar för att utmana invanda mönster såväl som att utforska nya. I arbetet med Moln som bär våra tankar skapas kollektiva skulpturer och ljudverk med deltagare i alla åldrar och på olika platser runt om i Sverige.