Information & Kontakt

I arbetet med Moln som bär våra tankar skapas kollektiva skulpturer och ljudverk med deltagare i alla åldrar och på olika platser runt om i Sverige. Vi erbjuder oss att komma och hålla workshops där deltagarna, beroende på plats och förutsättningar, får genom praktiska övningar, skrivövningar och samtal skapa grunden för de skulpturala verk som blir deltagarnas kollektiva moln laddade med tankar, reflektioner och känslor om fred och tiden vi lever i. Molnet kommer sedan att hängas upp och ställas ut lokalt och/eller där deltagarna önskar nå ut med sitt moln.

Vill ni samarbeta, ställa ut oss eller boka workshops med oss kontakta oss på:
historieberattarna@gmail.com

Koordinator:

Jessica Karlsson

070 824 72 61


Konstnärlig ledare:

Tove Möller

073 697 05 07


Konstnärlig ledare och projektledare:

Anusha Tyson

Om Historieberättarna

Historieberättarna är en ideell kulturförening som arbetar för allas lika värde och mänskliga rättigheter, för demokrati, solidaritet och yttrandefrihet. Föreningen har sitt säte i Stockholm och är religiös och politisk obunden och grundades år 2015. Historieberättarna arbetar för att bredda kulturutbudet för barn, unga och vuxna och gör det genom att bland annat arbeta med film, animation, ljud, foto, poesi, skulptur och illustration.

www.historieberattarna.se

Cover image